©Takumi_Furuichi_Paragonal Babies.jpg
©Takumi_Furuichi_Tonchindeed.jpg
 First Place, Digital Art Category in Humber College Art Competition 2013  © 2013 Takumi Furuichi, Eric Wen, Patrick Younger, Atalia Charles, Eric Jensen

First Place, Digital Art Category in Humber College Art Competition 2013

© 2013 Takumi Furuichi, Eric Wen, Patrick Younger, Atalia Charles, Eric Jensen

©Takumi_Furuichi_Leaf_Fish.jpg
©Takumi_Furuichi_Collage1.jpg
©Takumi_Furuichi_Collage2.jpg
©Takumi_Furuichi_Collage3.jpg
©Takumi_Furuichi_Collage4.jpg
8593979992_c44ff139e8_o.jpg
8593980004_207436677c_o.jpg
©Takumi_Furuichi_Paragonal Babies.jpg
©Takumi_Furuichi_Tonchindeed.jpg
 First Place, Digital Art Category in Humber College Art Competition 2013  © 2013 Takumi Furuichi, Eric Wen, Patrick Younger, Atalia Charles, Eric Jensen
©Takumi_Furuichi_Leaf_Fish.jpg
©Takumi_Furuichi_Collage1.jpg
©Takumi_Furuichi_Collage2.jpg
©Takumi_Furuichi_Collage3.jpg
©Takumi_Furuichi_Collage4.jpg
8593979992_c44ff139e8_o.jpg
8593980004_207436677c_o.jpg

First Place, Digital Art Category in Humber College Art Competition 2013

© 2013 Takumi Furuichi, Eric Wen, Patrick Younger, Atalia Charles, Eric Jensen

show thumbnails